Geschiedenis van mijn geboortehuis

Het huis waarin ik als kind heb gewoond, Dijkshoornseweg C198A, later 25A, later 27, heeft als bouwjaar 1872. Er was in het gedeelte waar de tantes woonden, een gevelsteen met daarop de vermelding dat de eerste steen gelegd was door Kleyweg. Deze gevelsteen is echter zo vaak overgeschilderd, dat hij nu onleesbaar is. De precieze tekst weet ik helaas niet meer. In 2018 zag het huis er zo uit:

     
                         Dijkshoornseweg 25 en 27                                            Kadastrale kaart van nr. 27

Volgens het kadaster is de perceeloppervlakte van nr. 27 275m2, perceelomtrek 98m en de oppervlakte van het huis 82 m2.

Wie hebben er achtereenvolgens in dit huis gewoond? De eerste bewoners, waarschijnlijk dus een familie Kleyweg, heb ik nog niet kunnen achterhalen. Ook weet ik niet of mijn betovergrootouders, Jan Bentvelsen en Anna van Lis, in dit huis hebben gewoond. Waarschijnlijk niet. Zij kwamen tussen 1864 en 1867 vanuit Veur naar Hof van Delft. Wel weet ik dat mijn overgrootouders, Willem Bentvelsen en Bets Paalvast, in dit huis hebben gewoond met hun gezin van 13 kinderen. De begindatum is onduidelijk, doordat hij meerdere keren een ander adres had en het niet duidelijk is of hij verhuisde, of dat de nummering veranderd werd. Willem woonde in 1881, toen hij van Zegwaart naar Hof van Delft kwam, eerst bij zijn ouders; daarna, na zijn trouwen, in 1890 en 1893 in wijk 2 nr. 38; in 1896 en 1899 in wijk 1 nr. 76 en in 1900 in wijk 1 nr. 123. Ik ga ervan uit dat hij dus in ieder geval vanaf 1900 in dit huis woonde. Deze foto is gemaakt in 1912.

 

Opoe was ziekelijk; zij overleed in 1929. In 1934 waren kort na elkaar Knelis Bentvelsen en zijn vrouw Martina Romeyn overleden. Zij lieten 4 kinderen na, de jongste was net geboren. Het jongste kind, Piet, kwam bij de fam. Van der Ende terecht en de oudste 3, Bep, Jan en Toos, werden in het gezin van hun opa opgenomen. In 1935 overleed Willem. Bets, de jongste van de 13 kinderen, trouwde in 1936 en verliet het huis. De ongehuwde zussen Anna en Lena bleven met Bep, Jan en Toos in het huis wonen.

Van Tante Bets mocht ik een foto maken van het tegeltableau van het huis, dat bij haar aan de muur hing.

 

De huisnummering was inmiddels weer veranderd en in 1942 hadden de huizen tegenover ons de nummers C59 (Keyzer), C60 (LAN van Velzen), C62 (Groen), C63 (Van Galen), C72 (Wilmer) en aan onze kant C196 (Eygenraam), C197 (werkplaats Wilmer), C198 (het huis van de tantes), C200 (bakker Koop), C210 (Nowee). Kennelijk begon de nummering aan de overkant en ging deze achterin de Dijkshoornseweg aan onze kant weer verder, dus nog geen aparte even en oneven nummers aan de verschillende zijden van de straat.

In 1944 wilden mijn vader en moeder gaan trouwen en ze zochten een huis. In de oorlogstijd was dat heel moeilijk en de tantes boden aan, het huis te delen. Er kwam een tussenmuur, en aan de rechterzijkant een serre met een aparte ingang. Dit gedeelte kreeg huisnummer C198A. Later werd dat 25A en nog later 27.

In 1987 verhuisden mijn ouders naar een eenverdiepingwoning, zodat ze geen trappen meer hoefden te lopen. Ook was tante Lena inmiddels overleden en tante Anna wilde en/of kon het huis niet meer goed onderhouden. Zij was toen 90 jaar en zij ging naar een bejaardentehuis. Het huis werd verkocht. Vanaf die tijd was ons huis niet meer van ons. Wie het huis gekocht heeft en wie er zijn komen wonen, is mij niet bekend.

Schematisch ziet de geschiedenis van het huis er zo uit: